Strona domowa
Standing Committee on Reproductive Health and AIDS jest najmłodszym spośród wszystkich funkcjonujących przy IFMSA-Poland programów tematycznych. Głównym obszarem zainteresowania SCORA są choroby przenoszone drogą płciową oraz tematyka związana z zakażeniami HIV i HCV, nowotwory narządu rodnego i sutka, antykoncepcja, prawa kobiet i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań SCORA należy szerzenie wiedzy o sposobach rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych i HIV, profilaktyce zakażeń oraz postępach w diagnostyce i leczeniu. Swoją inicjatywę kierujemy tak do studentów medycyny i nauk pokrewnych, jak i do grup społecznych najbardziej zagrożonych tym problemem. Zgodnie z hasłem: "Najlepszym sposobem walki z AIDS jest prewencja, a najlepszym sposobem prewencji jest edukacja" SCORA koncentruje swoje działania na programach edukacyjnych, nie zapominając o bezpośrednim wspieraniu osób żyjących z HIV lub STD.

Więcej o Programie SCORA
Peer education HIV/AIDS - prelekcje w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego główną ideą jest rozmowa z uczniami - jako naszymi rówieśnikami - o niebezpieczeństwach związanych z zakażeniem wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Forma zajęć doskonale odpowiada poruszanej przez nas tematyce. Swobodna dyskusja, bez obecności nauczyciela, sprawia, że młodzież bez skrępowania porusza kwestie seksualności i jej niebezpiecznych aspektów. Pozwala nam to uświadomić im ryzyko, jakie stoi za podejmowaniem przypadkowej aktywności seksualnej i podkreślić konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń, a także zwrócić uwagę jak niebezpieczną epidemią jest zakażenie wirusem HIV. Wszystko to bez zbędnego moralizatorstwa i w przyjaznej atmosferze. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Ich pozytywne, często wręcz enuzjastyczne opinie wyrażanie w ankietach sprawiają, że psychologowie szkolni sami zgłaszają chęć przeprowadzania tych zajęć w ich szkołach. Nam, studentom, przynoszą zaś ogromną satysfakcję i pozwalają sprawdzić się w nowej roli.

Do chwili obecnej odbyło się już kilka prelekcji w lubelskich szkołach. Ze swoją akcją dodarliśmy także do młodzieży z upośledzeniem umysłowym w szkole specjalnej. Od stycznia 2011r. Oddział Lublin rozpoczął współpracę z Wioskami Dziecięcymi SOS. Odbyły się już spotkania peer education w Wioskach w Kraśniku, Biłograju, a także w świetlicach młodzieżowych wpsółpracujących z wioskami w tych miejscowościach. Łącznie odbyło się 10 peerów, w których uczestniczyło łącznie 118 młodych ludzi. W planach cykl kolejnych 10. Nasze prelekcje zostały bardzo wysoko ocenione przez wychowanków placówki (przykładowy raport z jedej prelekcji w załączniku).

Peer education PWG - Założenia są proste: jako że najbardziej straszne jest to co nieznane, staramy się przybliżyć dziewczętom przebieg wizyty, opowiadamy jak się do niej przygotować, jak wybrać specjalistę, o co może zapytać lekarz i czego powinny od niego oczekiwać . Pokazujemy również na fotografiach lub dajemy do ręki przyrządy których mogą spodziewać się w gabinecie. Ta część budzi zazwyczaj najwięcej emocji. Naszym atutem jest nasz wiek, licealistki są w stosunku do nas otwarte, chcą nas słuchać, nie boją się zadawać pytań, których nie zadałyby mamie czy wychowawczyni, czują, że rozmawiają z równymi sobie. Poruszamy również ważny temat prewencji nowotworów sutka i narządu rodnego oraz uczymy jak samemu kontrolować piersi. Akcja zbiera bardzo dobre opinie, zarówno uczennic jak i szkolnych psychologów i pedagogów. Edukatorzy dostają wiele podziękowań od dziewcząt, które po spotkaniu zdecydowały udać się pierwszy raz do ginekologa. Licea w których raz zawitała akcja proszą o kontynuację w następnych latach i utrzymują z nami stały kontakt.

Serie peer eduaction PWG rozszerzamy o tzw. Kolejną wizytę u Ginekologa, skierowaną do młodych kobiet, które miają już za sobą pierwszy kontak z ginekologiem, skupiamy się tu głównie na prewencji zakażeń HPV,a także innych chorób układu płciowego, a także na prewencji nowotworów sutka.

Daphne to program, który powstał z myślą o kobietach, o ich wartości i możliwościach, które często są niszczone prze lęk przed kolejnym dniem w swoim własnym domu. Jest to program do spraw przemocy wobec kobiet, zarówno psychicznej i fizycznej. Jego istnienie ma na celu zapobieganie przemocy poprzez podnoszenie poczucia wartości uczestniczek poszczególnych projektów oraz poznawanie czynników prowadzących do stania się ofiarą przemocy. Ponadto , w ramach działalności Daphne uczymy się rozpoznawać ofiary przemocy w praktyce lekarskiej oraz organizujemy kursy samoobrony dla kobiet. Przede wszystkim swoim działaniem chcemy prowadzić do co raz większego uświadomienia społeczeństwa o istniejącym problemie, który w wielu kręgach jest tematem tabu. W ramach programu Daphne w naszym oddziale odbyła się już akcja tulipanowa (Krakowskie Przedmieście i Galeria Olimp). Rozdaliśmy 150 tulipanów, do każdego z tulipanów dołączona była karteczka z nr telefonów instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy (Np. nr na niebieską linię). W najbiższym czasie pragniemy także zoorganizowac kurs samoobrony dla młodych kobiet, a także wspólnie ze SCORPem warsztaty z psychologiem (jak rozponawac ofiary przemocy, jak z nimi rozmawiac, co zrobic? ).

Candlelight Memorial - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Osobach Zmarłych w związku z AIDS. Obchodzony w każdą trzecią niedzielę maja od 1983roku. Jest to dzień zadumy i wspomnień, ale także możliwość do edukacji i prewencji zakażeń HIV. Święto jest też okazją do prowadzenia społecznego dialogu na rzecz leczenia, opieki czy stygmatyzacji osób żyjących z HIV i ich bliskich. W naszym oddziale planujemy pochód ulicami Lublina (Krakowskie Przedmieście i symboliczne zapalenie świec na placu litewskich).

Koordynatorzy:

LORA - Barbara Chmura
tel. (+48) 692 045 124
barbara.chmura@yahoo.com

Na skróty

• Aktualności
• O nas
• Dołącz
• Kontakt

Linki

• IFMSA Świat
• IFMSA Polska
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Miasto Lublin

Materiały

• Regulamin IFMSA
• Statut IFMSA
• Deklaracja Członkostwa
stat4u Webmaster: Piotr Kołątaj
piotr.kolataj@gmail.com